top of page

LENNART AXELSSON

Handledare Samtalare Relationstolk

Psykoterapiutbildad socionom

Av Nämnden för Socionomaukorisation godkänd handledare

Ramavtal med Kommunförbundet Skåne

Hos mig

Hos mig

HANDLEDNING

Jag vänder mig till dig som arbetar i det vida fältet av social rehabilitering, stöd och omvårdnad med människor i olika åldrar och med skiftande förutsättningar.

SAMTAL

Jag vänder mig till dig som vill ha hjälp och stöd i att förändra din livssituation, hitta vägar till självomhändertagande och goda relationer med andra människor. Jag är bra på att lyssna.

RELATIONSTOLKNING

När par söker hjälp hos mig för att få sin relation att fungera arbetar jag med enskilda samtal. Utifrån den förståelse som växer fram under samtalen "tolkar - översätter" jag sedan parternas olika sätt att se på varandra för att minska missuppfattningar, felavläsningar och friktioner.

om mig

OM AXELSSONHANDLEDNING

Jag har arbetat med barn inom förskolan, psykiskt sjuka på mentalsjukhus och inom den kommunala socialtjänsten i 10 år och 2 år som forskningsassistent vid Institutionen för Barn och Ungdomspsykiatri i Lund.


Jag har arbetat heltid som handledare i egen regi sedan 1988 utifrån olika förklaringsmodeller, tillämpningar och praktisk erfarenhet. Jag är utbildad i Transaktionsanalys -TA som är en integration av psykodymnamiskt tänkande, kognitiv teori och korttidsterapi. Jag är utbildad i familjediagnostik, familjeterapi och nätverksarbete. Jag är utbildat Mindfulnessinstruktör steg 1 MBSR


Verksamhetsområden

Socialtjänst, Vård o Omsorg, Lss

CONTACT

Kontakta mig

Skicka gärna ett meddelande i formuläret nedan så återkommer jag inom kort!

Klart! Meddelandet mottaget.

BESÖKSADRESS

Måsvägen 8b
227 33 Lund
 

  • Facebook - Grå Circle

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page